Garantie is afhankelijk van het product en de productgroep, staat bij de producten vermeld of op aanvraag te verkrijgen.

Op outlet en gebruikt meubilair is geen garantie van toepassing, mocht er wel iets mee zijn vlak na de aankoop dan lossen wij dat uit service op.

Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelende van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen ver­vallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens handels-usance algemeen wordt toegela­ten, noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een wederpartij het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.